1. <tr id="qcmvw"><rt id="qcmvw"></rt></tr>

   <em id="qcmvw"><ol id="qcmvw"></ol></em>

   <div id="qcmvw"><tr id="qcmvw"><object id="qcmvw"></object></tr></div>
   1. <dfn id="qcmvw"><tr id="qcmvw"></tr></dfn>
      
     新概念

     行业英语

     新闻英语旅游英语酒店英语法律英语计算机银行英语金融英语医学英语房产英语电信英语

     酒店餐饮英语应急话题068:接待来客(MP3下载+lrc)

     kira86 于2019-04-03发布 l 已有人浏览
     增大字体 减小字体
     酒店或餐饮行业应急英语话题68,接待外国来客时常用的情景英语口语句子。